Jako dyplomowany serwis firmy InsERT proponujemy Państwu takie usługi jak:

 • wdrożenia Subiekt, Rachmistrz, Gratyfikant, Rewizor, Gestor oraz nexo
 • wykonywanie rozbudowane zestawień SQL według potrzeb określonych przez klienta, zestawienie pozwala prezentować dowolne dane z oprogramowania InsERT w arkuszu Microsoft Excel
 • tworzenie dedykowanych rozwiązań współpracujących z oprogramowaniem InsERT Subiekt, Rachmistrz, Gratyfikant w oparciu o technologie Sfera lub bezpośrednie połączenie z oprogramowaniem InsERT
 • tworzenie wzorców wydruków dla oprogramowania Subiekt, Gratyfikant, Rachmistrz, Rewizor
 • naprawa i przenoszenie danych
 • szkolenia
 • szkolenia w siedzibie klienta
 • szkolenia indywidualne, zbiorowe, specjalistyczne
 • migracja danych do bazy SQL Subiekta z różnych programów
 • pomoc zdalna przez Internet
 • administracja bazą danych
 • tworzenie planu kont w programie Rewizor GT

Wdrożenie (Instalacja, Konfiguracja) - programów systemu InsERT GT Subiekt, Rachmistrz, Gratyfikat, Rewizor Wdrożenie poszczególnych składników systemu Insert GT, czy jest to sam Subiekt, Rachmistrz lub Rewizor, Gratyfikant czy kompletny zintegrowany z księgowością i kadrami system sprzedaży, zależy głównie od potrzeb i specyfiki działania Państwa przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie pełnych możliwości systemu Insert GT jest zależne od przebiegu wdrożenia poszczególnych jego składników oraz od tego jak dokładnie użytkownicy na etapie wdrożenia są w stanie sprecyzować swoje oczekiwania.

Nasze działania wdrożeniowe poza dostarczeniem oprogramowania i jego instalacją polegają na wynikającym z określonych działalnością przedsiębiorstwa potrzeb skonfigurowaniu modułów zawartych w programach systemu InsERT GT, urządzeń zewnętrznych, a jeśli jest taka potrzeba - również komputerów i serwerów, na których ma pracować InsERT GT.

Wdrożenie obejmuje również zabezpieczenie baz danych, na których pracuje program, a w których to będą znajdowały się wszystkie informacje związane z działalnością Państwa firmy.

Na etapie wdrożenia określane są również takie kwestie jak ewentualna praca wielooddziałowa z programem Subiekt GT, związana z tym konfiguracja baz(y) danych i dostosowanie Rachmistrza GT bądź Rewizora GT.

Podczas wdrożenia może się okazać, że dany program systemu InsERT GT nie posiada standardowo funkcji, czy narzędzia, na którym zależałoby użytkownikowi. W takiej sytuacji, jeśli to tylko możliwe, staramy się przedstawić inne rozwiązanie pozwalające zrealizować ten sam cel lub oferujemy klientowi rozwiązania autorskie, czyli dołożenie do programu funkcjonalności, na której właśnie użytkownikowi zależy. Kolejnym etapem, najistotniejszym dla zapewnienia pełnego wykorzystania efektywności systemu InsERT GT, jest szkolenie użytkowników systemu Subiekt, Rachmistrz, Gratyfikat, Rewizor .