Pomoc zdalna jest sposobem świadczenia usług informatycznych na odległość. Polega ona na tym, że nasza firma przejmuje na czas wykonywania zadania komputer klienta.

W tym celu klient na swoim komputerze instaluje dedykowaną aplikację umożliwiającą dostęp naszej firmie.

Bezpieczeństwo świadczonej usługi:

  • Połączenie jest szyfrowane
  • Klient może obserwować działania naszej firmy
  • Klient może w każdej chwili przerwać połączenie

Oferujemy pomoc w aplikacjach firmy InsERT GT oraz nexo – tj. Subiekt, Rachmistrz, Rewizor, Gratyfikant  oraz Gestor.


Pobieranie oprogramowania do zdalnej pomocy

Korzystamy w naszej firmie z dwóch rodzajów oprogramowania - TeamViewer oraz AnyDesk. Pracownik naszej firmy poprosi Państwa o instalację jednego z tych programów.

Aby pobrać wybrany program należy kliknąć w wybraną poniższą ikonę:

Po pobraniu i uruchomieniu programu należy podać naszemu pracownikowi ID połączenia. Poniżej ekrany wskazujące gdzie znaleźć numer ID w wybranym oprogramowaniu.

ID w programie TeamViever
ID w programie AnyDesk