Usługi

Pobieranie oprogramowania
do zdalnej pomocy

Korzystamy w naszej firmie z dwóch rodzajów
oprogramowania - TeamViewer oraz AnyDesk.
Pracownik naszej firmy poprosi Państwa
o instalację jednego z tych programów.

Pomoc zdalna

Pomoc zdalna jest sposobem świadczenia usług informatycznych na odległość. Polega ona na tym, że nasza firma przejmuje na czas wykonywania zadania komputer klienta.

W tym celu klient na swoim komputerze instaluje dedykowaną aplikację umożliwiającą dostęp naszej firmie.

Połączenie jest szyfrowane

Klient może obserwować działania naszej firmy

Klient może w każdej chwili przerwać połączenie

Oferujemy pomoc w aplikacjach firmy InsERT GT oraz nexo – tj. Subiekt, Rachmistrz, Rewizor, Gratyfikant oraz Gestor.

Po pobraniu i uruchomieniu programu należy podać naszemu pracownikowi ID połączenia. Poniżej ekrany wskazujące gdzie znaleźć numer ID w wybranym oprogramowaniu.